Om

Hvilke typer privatfly finnes det?

Når man skal kjøpe fly privat, er det viktig å vurdere hvilken flytype en skal gå til innkjøp av, og veie dette valget ut over sine egne behov. Det funnes mage ulike typer fly på markedet, og alle fly har sine individuelle egenskaper. De er tilpasset til ulike formål og de ulike behovene som finnes i kundemassen. Vi skal ta for oss noen av disse flyene, og hvilken gruppe av kunder de er laget for.
Den første gruppen med privatfly, er privatfly tilpasset hobbybruk. Denne gruppen fly er med noen med noen unntak, i de aller fleste tilfeller tenkt for personer som driver med flyvning uten kommersielle behov eller tilknytning. Unntaket her gjeler de noe større mikroflyene med plass til 2 personer. Her kan en liten bedrift ta betalt for mindre flyturer som en opplevelsesbedrift.
En annen gruppe privatfly – den gruppen du mest sannsynlig forbinder med ordet «privatfly», er mindre fly tenkt for selskaper eller organisasjoner. Disse har ofte plass til alt fra 8-19 personer. Selskaper som går til innkjøp av slike fly har ofte behov for å nå destinasjoner som ligger en god avstand unna på kort tid. Prisen fra den første gruppen til denne, øker betraktelig, ettersom teknologien, designet og komforten ofte er betydelig høyere.

jetfly er veldig kule
Det er en siste gruppe privatfly som finnes på markedet, men denne gruppen er mer sjelden enn de to førstnevnte. I denne gruppen finner vi fly som er i utgangspunktet er tenkt som kommersielle fly, men som i ettertid, eller under produksjonen, er bygget om til et fly tenkt for privatflymarkedet. Fordi denne typen fly er så dyre, og fordi de ofte er dyre å vedlikeholde, er det ikke et vanlig syn blant eiere av privatfly i dag. Noen selskaper kan derimot leie ut slike fly til de som måtte trenge det.