Hvilke fasiliteter har privatfly?

private eiere i norgeOm du leser dette, har du nok allerede noen kunnskaper om privatfly allerede. Kanskje planlegger du å leie ett, eller kanskje ønsker du til og med å kjøpe et privatfly. Før man går til innkjøp av et slikt fly, eller leier ett (som i mange tilfeller er relativt dyrt), er det greit å ha noe kunnskaper om hvilke fasiliteter en kan forvente å finne på et privatfly av de dyrere typene. Denne artikkelen vil ta et dypere blikk mot nettopp dette temaet, og forhåpentligvis også hjelpe deg i valget av privatfly.

I de nyere og mest moderne typene av privatfly, er spiller design en viktig rolle. Dette gjelder ikke bare det innvendige designet, men også de utvendige. Her finner en på de dyreste typene ofte et futuristisk eller sanntidsaktuelt design som er pent, funksjonelt og effektiviserende for flyets egenskap til å fly (med tanke på drivstofforbruk). Det innvendige designet spiller derimot den største rollen for de fleste. I fly av den billigere typen, kan det på mange måter ligne et kommersielt fly, men i de aller fleste tilfeller vil privatflyet ha et eksklusivt og moderne design her også, både når det gjelder farger og materialvalg. Da er det lurt å velge et ut i fra dine egne preferanser.

Møbleringen er også et viktig aspekt innen privatflybransjen. Noen fly har kun seter for passasjerene med tilhørende bord å arbeide på. De mer eksklusive flyene, vil derimot ha andre møbler som øker nivået av komfort hakket mer. Dette kan være møblering som senger, bad og kjøkken – og når en snakker om kjøkken, kommer en inn på en tredje fasilitet på som en kan finne på mange privatfly: Mat og servering. Her vil det variere fra selskap til selskap, og noen vil ikke gi noe i det hele tatt. Ofte kommer dette som en ekstra utgift på regningen.

Er det økonomisk gunstig å leie et privatfly?

Det er ikke alle som ønsker å eie et privatfly. Mer utbredt er det kanskje med de som rett og slett ikke har økonomien til å eie et privatfly. Innen dette markedet finnes det heldigvis alternativer for slike kundegrupper. Noen har kanskje et ønske om å leie et privatfly til ferien, eller for å nå et viktig møte på den andre siden av kloden. Her kommer utleiefirmaene til god nytte. Firmaer som leier ut privatfly kan vil i de aller fleste tilfeller tilby gunstige priser for sine tjenester ved utleie. Du kan oppleve privatfly av de dyrere sortene uten å måtte betale for flyet, vedlikeholdet og piloter selv.
Selv om det er betydelig billigere å leie et privatfly under de fleste omstendigheter, vil det fortsatt være noen som har utbytte av å gå til innkjøp av et fly i stedet for å leie ett. Dette gjelder personer eller selskaper / organisasjoner som i hyppige intervaller må ta i bruk privatfly. Under slike omstendigheter, vil det være mer gunstig å gå til innkjøp av et privatfly enn å leie det flere ganger.

Priser ved utleie

privatfly er økonomiskDet legges derimotikke skjul på at prisen for utleie av privatfly ofte kan skremme mange fra å realisere kjøpet av tjenesten. Prisen på privatflyet du leier vil variere alt ettersom hvilket fly du velger på fly med. Noen fly har flere fasiliteter enn andre, tilbyr bedre komfort og har hyggeligere omgivelser enn de billigere flyene på markedet. Prisen blir også mer rimelig jo lenger du flyr. Skal du for eksempel fra Bergen til Stockholm, må du ut med snaue 60 000 norske korner. Prisene vil deretter øke, og for utenlandsturer må en ofte regne med å betale over hundre tusen norske kroner, og gjerne mer.