Er det økonomisk gunstig å leie et privatfly?

Det er ikke alle som ønsker å eie et privatfly. Mer utbredt er det kanskje med de som rett og slett ikke har økonomien til å eie et privatfly. Innen dette markedet finnes det heldigvis alternativer for slike kundegrupper. Noen har kanskje et ønske om å leie et privatfly til ferien, eller for å nå et viktig møte på den andre siden av kloden. Her kommer utleiefirmaene til god nytte. Firmaer som leier ut privatfly kan vil i de aller fleste tilfeller tilby gunstige priser for sine tjenester ved utleie. Du kan oppleve privatfly av de dyrere sortene uten å måtte betale for flyet, vedlikeholdet og piloter selv.
Selv om det er betydelig billigere å leie et privatfly under de fleste omstendigheter, vil det fortsatt være noen som har utbytte av å gå til innkjøp av et fly i stedet for å leie ett. Dette gjelder personer eller selskaper / organisasjoner som i hyppige intervaller må ta i bruk privatfly. Under slike omstendigheter, vil det være mer gunstig å gå til innkjøp av et privatfly enn å leie det flere ganger.

Priser ved utleie

privatfly er økonomiskDet legges derimotikke skjul på at prisen for utleie av privatfly ofte kan skremme mange fra å realisere kjøpet av tjenesten. Prisen på privatflyet du leier vil variere alt ettersom hvilket fly du velger på fly med. Noen fly har flere fasiliteter enn andre, tilbyr bedre komfort og har hyggeligere omgivelser enn de billigere flyene på markedet. Prisen blir også mer rimelig jo lenger du flyr. Skal du for eksempel fra Bergen til Stockholm, må du ut med snaue 60 000 norske korner. Prisene vil deretter øke, og for utenlandsturer må en ofte regne med å betale over hundre tusen norske kroner, og gjerne mer.

Leave a Reply